MİKROSKOBİK DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR?

Beyin cerrahisi, göz cerrahisi sonrasında günümüzde mikroskop kullanımı, diş hekimliğinde de kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Diş hekimliğinin her alanında bu yöntemden yararlanılabilir. Diş hekimlerinin tedavi sırasında mikroskop yardımıyla tedavi edilecek dişlerin ayrıntılı incelenmesini ve en küçük noktayı dahi kaçırmamasını sağlar. Mikroskop, görmeyi daha da güçlendirip detaylara taşıyarak diş hekimliğinde tedavi başarısını yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

Mikroskobik diş hekimliği, hem yeni hem de alternatif bir tedavi metodu olarak ön plana çıkar. Bu yöntem diş hekimliğinde elde edilen başarıların artmasını sağlamıştır. Bu başarı oranı hastaların memnuniyetlerinin yükselmesini de beraberinde getirmiştir.

NASIL UYGULANIR?

Mikroskobik diş hekimliği, özel bir mikroskop ile tedavi edilecek dişlerin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Standart diş hekimliğinden ayrılmasının en önemli sebebi de mikroskobun en küçük ayrıntıya ulaşmasını sağlaması standart diş muayenelerinde ortaya çıkarılamayan bulguların bulunmasıdır. Diş muayenesinin ardından raporlar çıkarılır, tanı koyulur ve sıra mikroskobik incelemeye gelir. Hasta için kullanılacak mikroskop hazırlanır. Tedavi süresi boyunca mikroskobun diş hekimi tarafından aktif olarak kullanılmasıyla tedavi tamamlanır.

  Mikroskop ile yapılan seanslarda hastaların rahat, sabit şekilde oturup fazla pozisyon değiştirmeden durmaları tavsiye edilir. Tedavi esnasında çevre dokulara zarar vermeme ilkesi tıpta birincil kuraldır. Mikroskobik yöntemle en aza indirgenmiş travma yaratma ve çevre dokulara zarar vermeden yapılabilecek işlemdirMikroskop çıplak gözle görülemeyen, görülse bile net şekilde müdahale edilemeyen durumlarda, çok rahat ve güvenli bir şekilde müdahale edilebilmesini sağlar. Çok keskin hatlarla, gölgesiz (halojen aydınlatma teknolojisiyle), x4 den x24 büyütmeye kadar istenilen büyüklükte görüntü alabilme şansını sağlar. Çıplak gözle görülme olasılığı olmayan mikro çatlak, kırık ve çürükleri, aşınmaları, yıpranmaları, enfekte ve patolojik dokuları tedavi edilebilecek duruma getirir.

  MİKROSKOBİK DİŞ HEKİMLİĞİNİN AVANTAJLARI

  Mikroskobik diş hekimliği dişlerin tedavisi sırasında en küçük ayrıntıya kadar ulaşmasını ve orada bulunan sorunların çözümlenmesini sağlar. Bu da tedavinin başarı oranını yüzde yüze kadar çıkarır.

  Ayrıca mikroskobik diş hekimliği;

  • Hata payını ortadan kaldırır.
  • Doktorların tedavi açılarını geliştirir.
  • Diş hekimliğinde başarı oranını yükseltir
  • Tedavinin süresinin kısalmasında etkili olur.
  • Mikroskop sayesinde işlem yapılan alanın net olarak görülebilmesi mümkün olur.
  • En küçük noktalara bile müdahale edilerek sorunun ortadan kaldırılmasını sağlar.
  • Ağrısız bir yöntemdir.

  MİKROSKOBİK DİŞ HEKİMLİĞİNİN TEDAVİ SONRASI

  Mikroskobik diş hekimliği tedavisinin sonrasında hastaların memnuniyet oranı artarken; tedavi açısından da başarılı sonuçlara ulaşıldığı görülür. Hastalar için, tedavinin hangi amaçla yapıldığına bağlı olarak diş hekimliğinin diğer uygulamalarına önem verilmesi gerekir.

  Diş ve ağız sağlığının korunması için doktor tavsiyelerine eksiksiz uyulması gereklidir. Mikroskobik diş hekimliği bir sonraki tedavinin hazırlık evresini de içerir. Bu yüzden tedavi sonrasına diş hekimi ile birlikte karar verilmelidir.

  Mikroskobik Diş Hekimliği Sonrası Temizlik

  Bu tedavi sonrasında temizlik için doktor tavsiyelerine uymak çok önemlidir. Bir sonraki tedavi aşamasına geçerken yapılacak ağız ve diş temizliği, diş hekiminin talimatlarına uyarak yapılmalıdır.